Human
Resource
Management
Sitemap   |   Disclaimer   |   Print

Aanpak Vista HRM

Een traject van Vista HRM kent meestal het volgende verloop:

Kennismaking en vraag
Ik ga graag eerst in gesprek over de vraag die je hebt. Tijdens deze kennismaking zullen we analyseren wat precies de vraag is, waar deze vandaan komt en, heel belangrijk, wat je beeld of wens is waar je naar toe wilt ontwikkelen met de organisatie. Dus: aandacht voor het toekomstperspectief. Deze kennismaking zal geheel vrijblijvend plaatsvinden.

Offerte op maat
Wanneer we besluiten om met elkaar een traject in te gaan, dan ontvang je een offerte. Daarin staat de omschrijving, de (globale) aanpak en de duur van het traject waarbij tussentijdse evaluatie wordt ingepland en re-contracting door beide partijen mogelijk is. De leveringsvoorwaarden van Vista HRM zijn beschikbaar op deze site.

Het traject
De belangrijkste fase: we doorlopen het afgesproken traject.

Evaluatie
Na afloop van het traject vindt altijd een evaluatie plaats. Ook tijdens de evaluatie kunnen nog vervolgafspraken worden gemaakt. Je kunt hierbij denken aan periodieke monitoring van de implementatie, coaching van de managers/medewerkers die zorgen voor de borging van het traject en natuurlijk ook voor een geheel nieuwe opdracht.

Groot netwerk en passende methoden
Mijn netwerk van HR professionals is groot. Dus daar waar ik niet beschik over tijd en/of de benodigde expertise zal ik gericht doorverwijzen. Ook kan het zo zijn dat een opdracht meerdere consultants vraagt.
In mijn praktijk heb ik meerdere methoden en technieken bestudeerd en toegepast. De belangrijkste zijn: Appreciative Inquiry, scenarioplanning en diverse projectmanagement methoden (zoals bv Prince2).