Human
Resource
Management
Sitemap   |   Disclaimer   |   Print

Employability & Mobiliteit

Employability & Mobiliteit is het derde gebied van Vista HRM. Vanuit een diepe overtuiging dat er een wederzijdse verantwoordelijkheid is in arbeidsorganisaties, werken we met dit thema. Vista HRM heeft een uitstekende staat van dienst op dit gebied: zowel het leidinggeven aan experts als aan het implementeren van een meerjarig programma in Nederland en Belgie. 

Employability
Employability is al jaren een begrip in de HR wereld. Employability staat voor een blijvende inzetbaarheid op de gehele arbeidsmarkt en dus niet alleen op de interne arbeidsmarkt van jouw organisatie. Hier ontstaat dan ook vaak het dilemma: investeren in je medewerkers kan leiden tot hun vertrek omdat elders de arbeidsmarkt wellicht beter is. Daar tegenover staat dat je met inzetbare medewerkers flexibeler kan inspelen op de vraag in je eigen organisatie.

Zeker wanneer er sprake is van een krimpscenario zul je medewerkers beter en sneller naar de externe arbeidsmarkt kunnen begeleiden. Dan spreken we van Mobiliteitstrajecten, bijvoorbeeld als gevolg van een reorganisatie. Vista HRM heeft ervaring met het opzetten en inrichten van mobiliteitscentra.

Mobiliteit
Mobiliteit betekent dat je een blijvende beweging van je medewerkers wil realiseren in je eigen organisatie. Dan kun je denken aan een optimale personeelsplanning op basis van beschikbaar of gepland werk. Of aan functionele mobiliteit: sneller en gemakkelijker kunnen wisselen van de ene functie of taak naar de andere. Geografische mobiliteit kan aan de orde zijn als je meerdere vestigingen hebt. 

Flexibele organisatie
Hoe beter de employability en mobiliteit van je medewerkers is, hoe flexibeler je als organisatie bent. Vista HRM gaat de uitdaging aan om dit samen met jou vorm te geven op basis van bewezen successen!