Human
Resource
Management
Sitemap   |   Disclaimer   |   Print

Verandermanagement

Verandermanagement, ofwel Change, is het tweede thema waarbinnen Vista HRM expertise heeft opgebouwd. Vista HRM is graag vanaf het begin betrokken bij de gewenste veranderingen welke vaak uitmonden in een reorganisatie. Wij denken mee om te zoeken naar de best mogelijke manier om de veranderingen vorm te geven.

Toekomstperspectief
“Waarom wil je veranderen” en “wie zijn de betrokkenen” zijn de meest cruciale vragen. De antwoorden hierop geven perspectief op de toekomst en spreken dus de energie van de betrokkenen aan. Om deze energie positief aan te wenden, ook als de veranderingen negatieve gevolgen hebben voor (delen van) de organisatie, is een duidelijke zichtbare aanpak met heldere tijdlijnen de beste.

Weerstand minimaliseren
Daar waar veranderingen zijn, vaak met een reorganisatie als gevolg, kun je rekenen op weerstand. Met deze wetenschap kun je aan de slag. Het begeleiden van het transitieproces is een van de bewezen methoden om de weerstand in een organisatie aanzienlijk te verkleinen. Een transitieproces is het proces dat mensen innerlijk doormaken wanneer zij in hun leven geconfronteerd worden met ingrijpende veranderingen.

Vista HRM biedt het HR-team en het management de kennis hoe hiermee om te gaan. Dit kan door het projectmanagement van de verandering/reorganisatie op ons te nemen. De gewenste toekomst is voor ons richtinggevend. Ook organiseren wij workshops voor zowel het management in hun rol als leidinggevende als voor de medewerkers zelf. De workshops hebben regelmatig opvolging nodig via teamsessies of individuele gesprekken. Zie ook Employability & Mobiliteit. Dit kan met methodes als “Wie heeft mijn kaas gepikt” en “Onze ijsberg smelt”.